Granice, od czego zacząć?

Tak wiele w świadomym rodzicielstwie mówi się o granicach. Warto wiedzieć, czym są, jak je poznać, jak je komunikować i co zrobić, gdy ktoś je przekracza.

Poniżej proponuję ćwiczenie, które pomoże Ci, rodzicu  sprawdzić, co jest Tobie naprawdę bliskie, a na co nie masz swojej wewnętrznej zgody. Brak zgody wewnętrznej, wyrażającej nasze prawdziwe wartości i pragnienia przy jednoczesnej zgodzie na zewnątrz skutkuje bowiem pogwałceniem Twoich granic, oddalaniem się od dziecka w relacji i  przerzucaniem odpowiedzialności na dziecko za Twoje stany wewnętrzne. Pamiętaj rodzicu, że tyko Ty jesteś w stanie udźwignąć odpowiedzialność za swoją relację z dzieckiem. Dlatego Ty potrzebujesz poznać i komunikować swoje granice tak, by dziecko czuło, że „tak” oznacza „tak”, a „nie” oznacza „nie”.

Zatrzymaj się więc na chwilę, weź oddech, a nawet dwa i wypełnij luki w poniższych stwierdzeniach:

  1. Najważniejsze dla mnie jako matki/ojca jest to, by _______________, ponieważ _______________.
  2. Ważne jest również dla mnie, by _______________, ponieważ _______________.
  3. Inna bardzo ważna kwestia dla mnie to __________________, ponieważ _______________
  4. Chcę, by moje dziecko _______________, ponieważ _______________.
  5. Nie wyobrażam sobie, by moje dziecko _______________, ponieważ _______________.

Czasem jest tak, że zamiast naszych prawdziwych granic komunikujemy ‘wgrane’ nam kiedyś reguły i zasady, które nie są nam bliskie. Nieświadomie odtwarzamy je jak starą taśmę, ignorując swoje prawdziwe ja. Tylko sprawdzając z samym sobą, co jest moją wartością, a co nią nie jest, jesteśmy w stanie stwarzać dzieciom warunki pełne wyraźnych granic warunkujących bezpieczną relację, w której dziecko może uczyć się poznawać i komunikować swoje własne granice.

Pomyśl więc rodzicu, czy granica, którą postawiłeś ostatnio swojemu dziecku wypływa z Ciebie?

Pomyśl, na co zgadzasz się wbrew sobie, tym samym pozwalając na zubożenie relacji, za którą Ty ponosisz całkowitą odpowiedzialność jako dorosły.

Rodzicu, masz moc! Zajrzyj w głąb siebie i buduj.

Foto: Unsplash, Nathan Dumlao 

Dodaj komentarz